Gabinet Psychologa Klinicznego

Spotkanie

Misja

Podstawą mojej pracy jako psychologa klinicznego jest nawiązanie dobrego kontaktu z pacjentem, tzn. autentycznej, nieoceniającej i pełnej zrozumienia relacji określanej jako przymierze terapeutyczne. Na tak przygotowanym gruncie prowadzona jest diagnoza problemu i proces terapeutyczny.

Inspirację w pracy czerpię m.in. z dzieł Irwina Yaloma, uznanego autorytetu w dziedzinie współczesnej psychoterapii. Jeden zcelówpsychoterapii jaki można odnaleźć w jego pracach jest zmiana warunków stawianych samym sobie, pod którymi jesteśmy gotowi żyć z pasją.

Nazwa gabinetu związana jest ściśle z ideą jaką kieruję się w mojej pracy: stworzenia warunków dla prawdziwego SPOTKANIA dwojga lub więcej osób dzielących się swoim doświadczeniem, bezpiecznego i opartego na otwartości oraz wzajemnym szacunku.

Szczególne miejsce w mojej praktyce zajmuje terapia jąkania rozumiana jako praca psychologiczna z osobami, które przeżywają ten problem jako przeszkodę w realizacji swojego potencjału. Klasyczne porównanie jąkania odnosi się do góry lodowej: z wierzchołkiem w postaci niepłynności mowy, ale kryjącej pod powierzchnią wody ciężar przeżyć emocjonalnych negatywnie wpływających na samoocenę i funkcjonowanie społeczne osoby. Podejmuję się terapii osób jąkających się z przekonaniem, że ten wieloaspektowy problem leży na granicy pracy psychologa i logopedy.

Mając doświadczenie bycia po dwóch stronach relacji terapeuta-pacjent posiadam ugruntowane przekonanie o możliwości pozytywnej zmiany stylu przeżywania problemu jąkania i łagodzenia niepłynności mowy. Pracuję głównie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Z dziećmi i ich rodzicami prowadzę konsultacje i krótkoterminową terapię nastawioną na zapobieganie procesowi nasilania się problemu oraz budowanie korzystnego nastawienia psychicznego i warunków powrotu naturalnej płynności mowy dziecka.

W celu stabilizacji i poszerzania efektów terapii zachęcam do udziału w grupach samopomocy osób jąkających się.

Forum Demostenes

Fundacja Frogos

Ogólnopolskie stowarzyszenie osób jąkających się "Ostoja"

„Spotkanie dwóch osobowości przypomina kontakt dwóch substancji chemicznych:
jeżeli nastąpi jakakolwiek reakcja obie ulegają zmianie”
Carl Gustaw Jung