Gabinet Psychologa Klinicznego

Spotkanie

Moje doświadczenie

Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplom magistra uzyskałam w 1993r. Od 1994r. jestem pracownikiem, aktualnie jako starszy asystent psychologii klinicznej, w Szpitalu Specjalistycznym im. dr Babińskiego w Krakowie. W pierwszych latach zdobywałam doświadczenie w oddziale stacjonarnym, a od 2000r. pracuję w oddziale dziennym psychiatrycznym oraz poradni zdrowia psychicznego. Prowadzę diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną i grupową dorosłych osób z zaburzeniami psychicznym oraz konsultacje rodzinne.

Od 1999r., z przerwami, pracuję także w gabinecie prywatnym.

W 2007r. zdobyłam tytuł specjalisty psychologa klinicznego. W trakcie specjalizacji uczestniczyłam w szkoleniach oraz odbyłam szereg staży w ośrodkach leczenia zaburzeń psychicznych, przygotowując się do samodzielnej pracy klinicznej w zakresie postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w obszarze psychologii klinicznej osób dorosłych oraz profilaktyki zdrowia psychicznego.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji (nadzór pracy psychologa prowadzony przez superwizora, psychoterapeutę). Kieruję się kodeksem etyczno-zawodowym psychologa opracowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Wiedzę i doświadczenie w pracy psychologa klinicznego poszerzyłam o problematykę osób jąkających się: jest to moja druga specjalność, a także pasja. Od lat 90-tych uczestniczę w wykładach i warsztatach na temat terapii jąkania oraz działam w polskim i międzynarodowym ruchu samopomocy osób jąkających się (m.in. składałam podpis pod aktem wstąpienia Polskiego Związku Jąkających się do Europejskiej Ligii Związków Jąkających się ELSA). W swojej praktyce koncentruję się na metodzie modyfikacji jąkania wg. Charlesa Van Ripera, poleg pracy terapeutycznej nad zmianą negatywnego nastawienia wobec niepłynności mowy i uzyskaniem wpływu na sposób jąkania. Terapia w tym nurcie prowadzi do stabilnej poprawy płynności mowy. W wyborze kierowałam się przekonaniem, że jej bazę teoretyczną można odnaleźć w teorii psychologicznej: psychologii poznawczo-behawioralnej.

Posiadam własne skuteczne doświadczenie w terapii jąkania, które wspiera proces pomagania innym.

Przetłumaczyłam na język polski klasyczną książkę Amerykańskiej Fundacji Jąkania (Stuttering Foundation of America) z dziedziny jąkania: W. Dell „Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym” Impuls 2008.

Prowadzę też pracę dydaktyczną dotyczącą praktyki terapii jąkania na podyplomowych studiach logopedycznych, wcześniej w Akademii „Ignatianum”, aktualnie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.